FB_1080_1080_1.png

ANNA ÄÄNI MUUTOKSELLE 2019

FB_1080_1920_1.png

Ilmastonmuutosta ei ole otettu tosissaan ja toimittu riittävästi. Koulutustukia on leikattu. Vanhuksia ei ole hoidettu tarpeeksi hyvin. Puoluetukia taas on nostettu, niitä maksetaan 30 miljoonaa euroa joka vuosi. Pinnan alla kuohuu, kun suomalaiset haluavat saada aikaan muutosta.

Anna äänesi positiiviselle muutokselle.

Liike Nyt lähti rakentumaan puhtaalta pöydältä. Emme halunneet olla puolue, vaan saimme mahdollisuuden tehdä kaiken omalla tavallamme alusta saakka. Loimme perusperiaatteet, jotka kaikki allekirjoitamme:

  1. Jokaisesta on pidettävä huolta

  2. Markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan sen säännöt ovat reilut

  3. Ilmastonmuutos on totta, ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla

  4. Yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa

  5. Yksilön arvostaminen

  6. Eurooppa-myönteisyys

Näiden periaatteiden pohjalle rakennettiin Liike Nyt, kaikille avoin poliittinen liike. Enää ei tarvitse siis sanoa onko vihreä, vai sininen vai mitä väriä tunnustaa. Kun voi olla oma itsensä ja näkökannat voivat vaihdella.

Maailma on muuttunut, mutta tapa tehdä politiikkaa ei. Minä uskon, että tulevaisuuden politiikka on osallistavaa, läpinäkyvää ja sitä tehdään yhdessä.Haluamme osallistaa suomalaiset mukaan päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Antamalla äänesi meille et anna omaa ääntäsi pois neljäksi vuodeksi, vaan pääset vaikuttamaan nettiparlamentissamme.

Minä haluan saada ihmiset puhumaan yhteisistä asioista. Meillä kaikilla on mielipiteitä ja unelmia. Ne liittyvät vahvasti politiikkaan, sillä politiikka on yhteisten asioiden ajamista.

Saada ihmiset mukaan vaikuttamaan

Ihmisillä kuuluu olla kanavia vaikuttaa muulloinkin kuin vaalipäivänä äänestyskopissa. Niitä ovat mm. nettiparlamentin äänestykset, kansalaisaloiteillat ja Liikkeen Lex-päätöksentekoprosessit.

Saada politiikka läpinäkyväksi

Politiikan tulisi olla niin läpinäkyvää kuin mahdollista. Haluan näkyväksi sen, kuka lobbaa, joka jakaa rahoja, kuka istuu eduskunnassa ja kuka oikeasti päättää. Luottamus poliitikkoihin on palautettava.

Saada ammattipoliitikoille vähemmän valtaa

Kansanedustajan tehtävä on edustaa kansalaisia, ei ensisijaisesti omaa puoluetta tai itseään. Minulla on osaamista, asennetta ja energiaa. Olen rohkea, oma-aloitteinen ja luova. Minä haluan tarjota sinulle muutoksen, positiivisen sellaisen.