Vanhusten hoiva koettiin tärkeimmäksi aiheeksi Liike Nytin nettiparlamentissa

Liike Nytin vuoden 2019 ensimmäinen kyselyn teemana oli huolenpito. Kysely kartoitti vastaajien kokemusta tärkeistä toimenpiteistä huolenpitoon liittyen. Kysely toteutettiin ajalla 11.-16.1.2019 ja vastaajien kokonaismäärä oli 1581.

Kolme teemaa nousivat yli muiden. Vanhusten hoiva poiki 24 prosenttia mahdollisista äänistä, toisen asteen maksuton koulutus keräsi 22,7 prosenttia äänistä ja 14,3 prosenttia äänestäjistä koki uudelleenkouluttautumisen sekä lisäkoulutuksen rakenteellisen mahdollistamisen tärkeäksi.

Huolenpito.png

Vanhusten hoiva

Vanhusten hoitopaikkojen ongelmat ja yleinen tilanne puhututtivat. Suurin osa vastaajista oli huolestunut hoitopaikkojen kilpailutuksesta, laadusta sekä henkilökunnan määrästä. Moni Liike Nytin äänestykseen vastannut painotti vastuuta ja ihmisarvoista kohtelua niiden ihmisten hoivasta, jotka ovat olleet rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa.

“…Työnsä tehneet vanhukset ovat suora peili yhteiskunnasta. Olemme juuri sen arvoisia millaista huolta pidämme vanhuksistamme.”

Erään vastaajan kommentti kyselyssä

Toisen asteen maksuton koulutus

Suomessa on perinteisesti arvostettu koulutusta ja sekin nousi äänestyksessä yhdeksi puhutuimmista aiheista. Äänestäjät näkevät koulutuksen eduksi erityisesti sen pitkäkantoiset vaikutukset yhteiskunnassa ja miten koulutus hyödyttävää yhteiskuntaa monissa eri asioissa.  Koulutuksen nykytila ei äänestäjien mielestä ole kuitenkaan riittävä ja vaatii pikaisia panostuksia. Erityisesti painotettiin, että toisen asteen koulutuksen tulee olla maksutonta ja monia vähävaraista huolettaa esimerkiksi lukion nousseet kustannukset, joka voivat lisätä eriarvoisuutta.

Uudelleenkouluttautumisen ja lisäkoulutuksen rakenteellinen mahdollistaminen

Uudelleenkoulutus oli myös suosituimpia aiheita kyselyssä. Äänestäjien mukaan uudelleenkoulutuksen merkitys on alati muuttuvassa maailmassa hyvin tärkeää. Muutosta toivottiin erityisesti taloudellisiin, koulutuspaikkoihin sekä työ- ja perhe-elämään liittyviin vaikeuksiin. Myös rakenteelliseen työttömyyden ongelmaan nähtiin ratkaisuja uudelleenkouluttaumisen kautta.

Liity vaikuttajaksi ja osallistu tuleviin äänestyksiimme. Päätetään yhdessä!

Helene AuramoComment