Q&A: Mikä on visiosi Liike Nytin työssä?

Minulle on tullut jonkin verran viestejä siitä, että minut on saatu vaalikoneessa ykköseksi. Jotkut heistä ovat olleet yhteydessä ja laittaneet jopa lisäkysymyksiä. Alla yksi niistä:

IMG_0228-Edit-cropped2.jpg

Mikä on visiosi Liike Nyt työssä ja perustele miten tämä liike sinun mielestäsi voi vaikuttaa ja muuttaa poliittista ilmapiiriä ja päätöksentekoa Suomessa?

Perustuslakiamme (14 §) lainaten: Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Me haluamme saada ihmiset mukaan osallistumaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Tähän on jo teknologiat olemassa. Niitä ei ole kuitenkaan vielä käytetty tarpeeksi ja näen, että Liikkeen tapa tulee olemaan tulevaisuudessa tapa tehdä päätöksiä: ihminen edellä ja yhdessä. 

Me olemme nyt edelläkävijöitä Suomen politiikan kentällä ja jonkun on tämä tie raivattava. Olemme vasta alussa ja tekemistä on paljon. Uskon, että meidän mallimme on tulevaisuutta ja muut tulevat perässä. Toivon, että puolueet ottaisivat meitä paljon malleja itselleen.

Haluamme tuoda keskusteluun epäkohtia siitä, mitä olemme havainneet ja omalla toiminnallamme ehkäistä niitä ja kannustaa myös muita muuttamaan omaa toimintaa. Tästä esimerkkinä mm. se, että kukaan ehdokkaistamme ei voi istua “samaan aikaan usealla pallilla”. Tästä on tänään julkaistu video täällä.

Haluamme tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen ja vahvasti asiantuntijoiden kanssa. Haluaisin, että meidät nähdään reiluna, positiivisena ja hyväntahtoisena toimijana. 

Jos minut valitaan, aion toimia aktiivisesti myös muilla areenoilla, jotta saisin ihmisiä osallistumaan politiikkaan. Näistä tärkeä ryhmä on mielestäni mm. nuoret ja monet muut, jotka ovat kokeneet politiikan ennen kovin vieraaksi. 

Haasteet ovat nyt niin isoja, että ne voidaan ratkaista vain tekemällä yhteistyöllä. Siihen tarvitaan yhteistyötä eri puolueiden ja liikkeiden välillä, että myös osallistamalla ihmisiä päätöksentekoon. Me osallistamme heitä nettiparlamentissamme ja meidän kautta ihmisillä on aito mahdollisuus vaikuttaa. Tästä on yksi esimerkki mm. yrittäjyyteen liittyvästä kyselystä täällä.

Olen pitänyt parissa eri tilaisuudessa esitystä Liike Nytistä ja alla yksi slide siitä mistä olen niissä puhunut. Me toimimme noiden periaatteiden mukaisesti-.

Screen Shot 2019-03-17 at 15.38.46.png