Ilmastonmuutos nyt!

On ilmiselvää, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei ole tehty riittävästi, ei globaalisti eikä Suomessa.

Koin itse viime vuonna vahvan ilmastoahdistuksen ja olen sen jälkeen muuttanut monia asioita omassa henkilökohtaisessa elämässäni. Se ei kuitenkaan yksinään riitä. Haluan pystyä tekemään enemmän yhteiskunnallisella tasolla.

Suomella on mahdollisuus toimia johtotähtenä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se edellyttää myös poliittisia päätöksiä, kansainvälistä yhteistyötä sekä järjestelmätason rakenteellisia ja velvoittavia muutoksia. Lisäksi meidän on kehitettävä uusia teknologioita ja ratkaisuja. Samalla voimme saada aikaan myös uutta liiketoimintaa.

Liike Nyt on sitoutunut tekemään kaikki päätökset ympäristölle ja ilmastolle kestävällä tavalla, unohtamatta ilmasto-oikeudenmukaisuuden periaatteita. Meillä on juuri nyt käynnissä äänestys ilmastonmuutokseen liittyvistä toimenpiteistä Liike Nytin tiekarttaan.

Asiantuntijamme ovat identifioineet keskisimmiksi ilmastonmuutoksen torjumisen toimenpiteiksi seuraavat. Teemoista voit lukea tarkemmin Liike Nytin blogitekstistä.

 1. EU:n ilmastolakipaketin tavoitetasojen päivittäminen IPCC:n 1,5 asteen suosituksen mukaiseksi

 2. EU:n oma pakotekyky ilmastotavoitteiden täyttämiseksi maailmanlaajuisesti

 3. Puhtaampi Itämeri edistämällä kestävämpää maataloutta

 4. Hiilinielujen hiilensitomuskyvyn suojeleminen ja kasvattaminen

 5. Hiilineutraali lentoliikenne päästökompensaatiolla

 6. Kiertotalouteen siirtyminen

 7. Ilmastolle ja ympäristölle haitalliset yritystuet karsittava pois

 8. Yksityisautoilun uudistaminen ja vähentäminen

 9. Turkistarhauksen kieltäminen

 10. Uusi kaivoslaki

 11. Hiilidioksidivero EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille

IMG_0228-Edit-cropped2.jpg
Helene Auramo