Suomi tarvitsee uudenlaista johtajuutta myös politiikkaan

IMG_1354-EditCrop.jpg

Nykypäivän johtaminen joustavaa, läpinäkyvää ja merkityksellä johtamista.

Uskon, että tällaiselle johtajuudelle on tilausta myös eduskunnassa. Se voi rantautua Arkadianmäelle vain, jos uudet toimijat tuovat sinne uudenlaisia tekemisen tapoja ja nykyaikaisia työkaluja. Muuten muutos ei ole mahdollinen.

Liike Nyt on rakennettu modernin johtamisen mallin mukaisesti. Minulle siinä on sen tärkeä, uutta luova voima. Liike Nyt pystyy tuomaan eduskuntaan uuden ja nykyaikaisen johtajuuden mallin.

Miksi johtajuuden uusi tapa on tärkeää?

Maailman muutoksen tahti on nykyään niin nopea, että johtajuudelta edellytetään joustavuutta. Jotta voimme pysyä liikkeessä ja reagoida asioihin nopeammin kuin neljän vuoden syklillä, tarvitsemme uutta otetta politiikan johtamiseen.

Vanhoihin organisaatioihin on ollut kovin vaikeaa tuoda uusia malleja, sillä uudella on aina vastustajansa. Liike Nytissä pääsimme suunnittelemaan myös organisaatiotamme sellaiseksi kuin halusimme.

Läpinäkyvyys ja merkityksellisyys

Perustamassani sosiaalisen median toimisto Okimo Clinicissä (joka myöhemmin fuusioitui Marketing Cliniciin) rakensin koko organisaation läpinäkyvyyden varaan. Meillä oli matala hierarkia, ja ihmisiä johdettiin valtaistamalla.

Kerroin organisaatiossa kaikki. Ainoastaan palkkaus oli kahdenvälinen asia työntekijän kanssa. Avoimuuden avulla kaikki pystyivät ymmärtämään päätöksiä, mikä auttoi luottamuksen rakentamisessa.  

Uskon tähän edelleen. Myös Liike Nyt tarjoaa läpinäkyvyyttä, jota politiikan kentällä ei ole ennen nähty samalla tavalla.

Johtamisessa olemassaolon tarkoitus, purpose, on tärkeä työkalu. Se auttaa jokaista tekijää ohjaamaan toimintaansa oikeaan suuntaan. Miksi me täällä olemme?

Politiikan olemassaolon tarkoitus ja merkitys jää välillä kokonaan riitelyn ja keskinäisen nokittelun jalkoihin. Puoluepolitiikassa ei pitäisi olla kyse siitä, kenen ideologia uppoaa parhaiten, vaan siitä, miten me luomme suomalaisille paremman yhteiskunnan elää.

Siksi ihmisiä tulisi osallistaa päätöksentekoon ja määrittelemään niitä prioriteetteja, joihin politiikassa keskitytään.Näin Liike Nytin tiekartta on rakennettu – yhdessä ihmisten kanssa. Asiantuntijoita ja dataa hyödyntämällä, kansalaisia kuunnellen.

Olemme sitoutuneet ajamaan tiekartassa määriteltyjä asioita eduskunnassa uudenlaisen johtajuuden avulla: joustavasti, läpinäkyvästi ja politiikan olemassaolon tarkoituksen muistaen.  

Lue lisää Liike Nytin tiekartasta täältä.

Helene Auramo