Ilmastonmuutoksen torjumisen, markkinatalouden ja poliittisten päätösten pyhä kolminaisuus

Käymissäni keskusteluissa ihmisten kanssa on noussut esiin, että he ovat löytäneet minusta ehdokkaan, jossa yhdistyy yritysmaailman osaaminen ja markkinatalouden ymmärrys sekä vahva ilmastotietoisuus.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on minulle yksi tärkeimmistä asioista, jonka eteen tulen työskentelemään riippumatta siitä, tulenko valituksi eduskuntaan vai en. Olen mm. Perustajana Planet Stay Cool -projektissa. Samalla kannatan yrittäjyyttä ja markkinataloutta, sillä uskon, että nämä kaksi kulkevat vahvasti käsi kädessä.

Ilmastonmuutos on sen kokoluokan ongelma, että sitä eivät voi yksilöt, yritykset tai poliitikot yksin ratkaista. Tarvitsemme kaikkien yhteistyötä ja yhteisvastuuta.

Edelläkävijäyritykset kulkevat eturintamassa

Tänä päivänä on monia asioita, mitä ajavat kestävän ilmastomyönteisen liiketoiminnan kehittämistä:

  • yritysten tietoisuus globaaleista ongelmista,

  • tarve vastata eri sidosryhmien odotuksiin ja erottua kilpailijoista,

  • riskien hallinta,

  • arvon kasvattaminen ja

  • toimintaedellytysten varmistaminen myös tulevaisuudessa

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia, mutta muutoksen tahti mahdollistaa myös ratkaisujen löytämisen nopeasti. Innovaatioilla, teknologioilla ja kiertotaloudella on suuri rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa. Niissä kytee myös mahdollisuus kaupallistaa suomalaisia tuotteita ja palveluita ja luoda Suomelle kasvua.

Edelläkävijäyritykset ottavat nopeita ja reippaita askeleita saadakseen aikaan muutosta strategiassaan, liiketoiminnassaan, tuotteissaan ja palveluissaan. Vain siten he pystyvät varmistamaan oman panoksensa ilmastonmuutoksen torjumisessa ja samalla yritystoiminnan kestävän pohjan tulevaisuudessa.

Se on upea juttu, mutta samalla muutoksen pitäisi ulottua myös valtio- ja instituutiotasolle. Meillä ei ole aikaa odottaa, että jokainen yritys ymmärtää oman roolinsa, vaan tarvitsemme poliittisia päätöksiä, kansainvälistä yhteistyötä sekä järjestelmätason rakenteellisia ja velvoittavia muutoksia.  

Yritystukijärjestelmä ohjaamaan oikeaan suuntaan

Liike Nyt on sitoutunut tekemään päätökset ympäristölle ja ilmastolle kestävällä tavalla, ilmasto-oikeudenmukaisuuden periaatteita unohtamatta.

Me haluamme uudistaa suomalaista yritystukijärjestelmää, joka nykyisellään vääristää markkinoita ja kilpailua. Suomessa arvioidaan olevan ympäristölle haitallisia tukia lähes kolmen miljardin edestä. Siksi tukien allokointi uudelleen on tärkeä työkalu rakennemuutoksen tukemiseen kohti ympäristö- ja ilmastoystävällistä liiketoimintaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä yritystuista todetaan, että vain noin 10 prosenttia on taloutta uudistavia.  

Ympäristön kannalta haitallisten tukien poistaminen johtaisi huomattavaan kasvihuonepäästöjen ja muiden ympäristövaikutusten vähenemiseen. Samalla vapautuisi varoja investoitavaksi puhtaampaan energiantuotantoon, vihreisiin työpaikkoihin ja julkisiin hyödykkeisiin. Näiden muutosten toteuttaminen poliittisessa päätöksenteossa edellyttää rohkeutta päästää irti vanhasta.

Kun poliittisiin päätöksiin ja yritysten toimintaan yhdistetään kansalaisten ilmastoystävälliset arjen valinnat sekä kuluttajien paine yrityksille, olemme askeleen lähempänä aikamme suurimman ongelman ratkaisemista.  


Helene Auramo