Yrittäjä tahtoo kunnon sosiaaliturvan ja tukea liiketoiminnan kasvattamiselle

Helene3.png
IMG_0228-Edit-cropped1.jpg

Yrittäjyys on henkilökohtaisesti lähellä sydäntäni, sillä olen ollut yrittäjä jo yli 10 vuotta. Tunnen yrittäjän arjen niin hyvässä kuin pahassa.

Liike Nyt teki 12 000 hengen nettiparlamentissamme kyselyn yrittäjille keskeisimmistä teemoista, joita eduskunnassa pitäisi ajaa. Tärkeimmäksi niistä nousivat yrittäjän sosiaaliturvan parantaminen sekä yrittäjän uuden alun helpottaminen. Näitä asioita sekä minä että Liike Nyt on sitoutunut edistämään tulevalla vaalikaudella.

Päätin tiedustella naisyrittäjien Facebook-ryhmässä, mitkä muut asiat erityisesti pienyrittäjän näkökulmasta – heitä on ryhmässä paljon! – nousevat arjen haasteiksi.

Sosiaaliturva nousi vahvasti esiin: erityisesti pienyrittäjä ja hänen liiketoimintansa on äärimmäisen herkkä sairastumisen tai muiden työntekoa haittaavien haasteiden edessä. Mikäli yrittäjä ei työtään tee, ei hän saa tuloja, mutta ei myöskään sairauspäivärahaa samalla tavalla kuin palkkatyössä käyvä sairastuttuaan saa.    

Arvonlisäverorajan nostaminen

Tällä hetkellä yritykset, joiden toiminta on pienimuotoista eli liikevaihto jää tilikauden aikana alle 10 000 euron, saavat vapautuksen arvonlisäverosta. Se tarkoittaa, että näiden yritysten ei tarvitse laskuttaa arvonlisäveroa osana tuotteidensa myyntihintaa. Samalla ne eivät kuitenkaan voi vähentää hankintojensa arvonlisäveroja.

Todella moni yrittäjä kannattaa alv-rajan nostoa merkittävästi korkeammaksi. Itse olen ehdottanut, että rahaa nostettaisiin 50 000 euroon. Tämä sai kannatusta keskustelussa.    

YEL eli yrittäjän eläketurvan uudistaminen

Yrittäjä joutuu itse huolehtimaan omasta eläketurvastaan eli YEL-vakuutuksesta. Jokainen yrittäjä on tietyn tulorajan (vuonna 2019 7 788,37 euroa) ylitettyään lain mukaan velvollinen maksamaan YEL-maksuja.

Sen tarkoitus on turvata toimeentuloa työelämän jälkeen itselle ja perheelle. Käytännössä siis liiketoiminnan vähentyessä tai päättyessä sairauden, työttömyyden tai eläköitymisen takia yrittäjä saa toimeentuloa. Yrittäjä voi vaikuttaa itse oman toimeentulosta suuruuteen maksamalla suurempaa YEL-maksua.

YEL:n hyötysuhde sai paljon kritiikkiä. Monella yrittäjällä ei varsinkaan alkuvaiheessa ole varaa maksaa itselleen kovin korkeaa YEL-maksua, mikä vaikuttaa esimerkiksi äitiys- ja isyyspäivärahan määrään. Moni kovaa työtä tekevä yrittäjä saa saman verran äitiyspäivärahaa kuin työttömät.

Perintöverotus perheyhtiöissä

Perheyhtiöissä sukupolvenvaihdos on usein haastava paikka. Kerrointa lisää se, että nykyisellään perintöveron maksaminen voi olla perivälle perheyrittäjälle liian suuri taakka. Keskustelussa ehdotettiinkin, että perheyhtiöissä perintövero tulisi maksaa vain silloin, jos yritys myydään, ei jo perittäessä.      

Parantamisen varaa on rutkasti

Keskustelussa nousi paljon muitakin hyviä ajatuksia liittyen muun muassa työllistävän yrityksen sosiaalikulujen alentamiseen, jos yritys työllistää alle 10 henkilöä, yrittäjyyden helpompaan aloitukseen esimerkiksi osa-aikaisuuden ja perustulon avulla, maahanmuuttajien palkkaamisen byrokratiaan, työnantajakustannusten porrastamiseen liikevaihdon mukaan, perintälain muutosten vaikutuksiin, vertaistuen kasvattamiseen  

Eräs keskustelija ehdotti päättäjille yrityksen perustamis- ja pyörittämissimulaatiota. Tämä on mielestäni erinomainen ehdotus! Yrittäjyydestä on helppo puhua ilman kokemusta – vasta ensikäden tieto avaa yrittäjän maailman uudella tavalla.   

Iso kiitos niistä! Keskustelu jatkukoon.