Mitä jos nuoretkin äänestäisivät tänä vuonna ennätysmäärän?

Hele_mainos_1080.png

Suomessa on 750 000 äänestysikäistä nuorta. Nuorisobarometrin mukaan 65 % suomalaisista nuorista on vähintään jonkin verran kiinnostuneita politiikasta. Kuitenkin vain alle puolet (47 %) nuorista äänesti viime eduskuntavaaleissa.

(Vertailuksi: eläkeläisistä, joita Suomessa on 1 180 000, 75 % käytti äänioikeuttaan vuonna 2015.)


Miksi nuoret eivät äänestä?

Itse epäilen ensisijaisesti seuraavia syitä:

  1. Ei koeta, että äänestämällä saa aidon vaikuttamismahdollisuuden

  2. Luotto poliitikkoihin puuttuu

  3. Ei löydy sopivaa puoluetta tai ehdokasta, joka ajaa juuri sinun asiaasi

  4. Politiikka tuntuu kaukaiselta

  5. Äänestäminen ei kuulu tapoihin

Jos nuoret eivät äänestä nyt, kuka tulevaisuudessa äänestää? Yhteiskunnallinen vaikuttaminen täytyy saada kiinnostavammaksi, jotta yhteiskuntamme kehittäminen kiinnostaa myös jatkossa.

Mikä avuksi?   

Helsingin Sanomat kirjoitti artikkelin, jossa mietittiin tapoja vaikuttaa poliitikkoihin muuten kuin äänestämällä. Artikkelissa nousi aika vanhakantaisia ajatuksia lähtien siitä, että vaikuttaminen edellyttäisi puolueeseen kuulumista, sillä “poliitikot kuuntelevat oman puolueensa ihmisiä”. Tässä ollaan aika keskeisen ongelman äärellä: miksi poliitikot kuuntelevat ensisijaisesti vain oman puolueensa ihmisiä? Entä jos puoluepolitiikka ei kiinnosta, mutta yhteiskunnallinen vaikuttaminen tuntuu tärkeältä?

Myös kansalaisaloitteet, järjestöjen kautta vaikuttaminen, kampanjat sekä yhteydenotot poliitikkoon mainitaan keinoiksi vaikuttaa.

Liike Nyt uskoo, että on parempiakin tapoja. Liike Nyt keskittyy tekemään politiikkaa asiat, ei ideologia edellä. Asiat pitää pystyä ratkaisemaan ideologiasta tai omista hyötynäkökulmista riippumatta. Liike Nyt ei ole puolue, vaan ennen kaikkea kaikille avoin poliittinen liike.

Uudistamme yhteiskunnallista päätöksentekoa perustamalla päätökset tutkittuun tietoon.

Haluamme antaa vaikutusvaltaa niille, joita päätökset koskevat ja ottaa ihmiset mukaan päättämään asioista, nuorista vanhuksiin. Tiekarttamme olemme rakentaneet yhdessä 12 000 hengen nettiparlamenttimme kanssa. Jatkossa Liike Nyt äänestyttää merkittävimmät linjaukset nettiparlamentillaan.  

Mikäli nuoret eivät äänestä, nuorten asioista päättää tulevallakin vaalikaudella muut kuin nuoret itse. Antamalla äänesi meille et anna omaa ääntäsi pois, päin vastoin.


Helene Auramo