FB_1080_1080_1.png

Suomen tulee luoda tulevaisuuden työelämän edellytyksiä ja mahdollistaa kärkitason osaaminen. Meidän on panostettava koulutukseen, innovaatioihin ja yrittäjyyden tukemiseen. Kilpailemme kansainvälisesti koko ajan toisaalta osaajien pitämisestä Suomessa ja toisaalta oikeanlaisten osaajien houkuttelemisesta Suomeen. Meidän pitää olla kansainvälisille osaajille houkuttelevia niin koulutuksen, työelämän kuin arjen näkökulmasta.

Haluan uudistaa yritystukijärjestelmän kohdentamalla yritystuen pk-yritysten kasvuun, uudistumiseen ja kilpailukyvyn edistämiseen ilmastoystävällisellä tavalla. Uskon, että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta on hyvä luopua. Lisäksi haluan, että yritysverotus yhtenäistetään Euroopan unionin maiden välillä, sillä nykyisellään verokilpailu on kestämätöntä.

MITKÄ ASIAT OVAT MINULLE TÄRKEITÄ:

  • Yrittäjyyden tukeminen

  • Ilmastonmuutoksen torjuminen

  • Koulutus ja elinikäinen oppiminen

  • Tulevaisuuden työelämän kehittäminen

  • Vanhustenhuollon parantaminen

  • Asumisterveys ja sisäilmasairaiden auttaminen

  • Tasa-arvon edistäminen

  • Päätöksenteon kehittäminen lähemmäksi ihmisiä Liike Nytin avulla

    Voit lukea minusta lisää täältä.

    Miksi juuri minut tulisi valita eduskuntaan?

Suomi saisi minusta rohkean, oma-aloitteisen ja luovan kansanedustajan

Minua kutsutaan usein (mm. työkavereideni toimesta) visionääriksi, jolla on hyvä sydän ja inhimilliset arvot ja joka ymmärtää elämää monelta eri kantilta. Minua on aina ohjannut halu palvella ja viedä asioita eteenpäin, ei oma ego.

Olen korkeasti koulutettu

Olen opiskellut Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Taideteollisessa korkeakoulussa. Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi. Olen myös päässyt Harvardiin tekemään hallitusammattilaisten kurssin. Koen poikkitieteellisyyden rikkautena politiikassa.

Olen toiminut yrittäjänä, toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä

Olen ollut niin kaupan kassa, yrittäjä kuin toimitusjohtajakin ja johtoryhmän jäsen. Olen ollut perustamassa monia uusia juttuja Suomeen, joihin ei aluksi olla uskottu: ensimmäistä sosiaalisen median toimistoa, Indiedays-blogiportaalia, Slushia sekä viimeisimpänä poliittista liikettä nimeltä Liike Nyt.

Digitaalisuus on muuttanut maailmaa nopeammaksi ja meidän politiikan on pysyttävä mukana vauhdissa

Ymmärrän digitalisaation mahdollisuudet ja pystyn miettimään luovasti ratkaisuja laatikon ulkopuolelta. Tuon politiikkaan startup-asennetta ja -kokemusta: sidosryhmien kuuntelua ja osallistamista, nopeaa päätöksentekokykyä, kokeilukulttuuria sekä puoluerajat ylittävää yhteistyötä vanhat rakenteet unohtaen.

Haluan eduskuntaan, jotta voin varmistaa, että meillä on hyvä tulevaisuus Suomessa.

Antamalla äänen minulle, annat samalla äänen uudelle raikkaalle toimijalle, jolla on hyvä sydän.

Mikä on visiosi Liike Nyt työssä ja perustele miten tämä liike sinun mielestäsi voi vaikuttaa ja muuttaa poliittista ilmapiiriä ja päätöksentekoa Suomessa?

Perustuslakiamme (14 §) lainaten: Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Me haluamme saada ihmiset mukaan osallistumaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Tähän on jo teknologiat olemassa. Niitä ei ole kuitenkaan vielä käytetty tarpeeksi ja näen, että Liikkeen tapa tulee olemaan tulevaisuudessa tapa tehdä päätöksiä: ihminen edellä ja yhdessä.

Me olemme nyt edelläkävijöitä Suomen politiikan kentällä ja jonkun on tämä tie raivattava. Olemme vasta alussa ja tekemistä on paljon. Uskon, että meidän mallimme on tulevaisuutta ja muut tulevat perässä. Toivon, että puolueet ottaisivat meitä paljon malleja itselleen.

Haluamme tuoda keskusteluun epäkohtia siitä, mitä olemme havainneet ja omalla toiminnallamme ehkäistä niitä ja kannustaa myös muita muuttamaan omaa toimintaa. Tästä esimerkkinä mm. se, että kukaan ehdokkaistamme ei voi istua “samaan aikaan usealla pallilla”. Haluamme tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen ja vahvasti asiantuntijoiden kanssa. Haluaisin, että meidät nähdään reiluna, positiivisena ja hyväntahtoisena toimijana.

Jos minut valitaan, aion toimia aktiivisesti myös muilla areenoilla, jotta saisin ihmisiä osallistumaan politiikkaan. Näistä tärkeä ryhmä on mielestäni mm. nuoret ja monet muut, jotka ovat kokeneet politiikan ennen kovin vieraaksi. Haasteet ovat nyt niin isoja, että ne voidaan ratkaista vain tekemällä yhteistyöllä. Siihen tarvitaan yhteistyötä eri puolueiden ja liikkeiden välillä, että myös osallistamalla ihmisiä päätöksentekoon. Me osallistamme heitä nettiparlamentissamme ja meidän kautta ihmisillä on aito mahdollisuus vaikuttaa. Tästä on yksi esimerkki mm. yrittäjyyteen liittyvästä kyselystä täällä.

Tutustu minuun paremmin tästä.

Kuvasimme Nora Stenvallin kanssa lyhyen videon Liike Nytistä. Videolla vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin: Mikä on Liike Nyt? Kuka päättää Liike Nytissä? Mitkä ovat Liike Nytin perusperiaatteet? Mikä on tiekartta? Ja miksi me olemme Noran kanssa tässä mukana?

Nora Stenvall vastaa miksi Helene Auramo olisi erinomainen ehdokas.