1553423856860-SZV6ZB3O79IBVRQKK8HT.png
IMG_1354-Edit.jpg


Tavoitteenani on näyttää etenkin nuorille, että tarttumalla rohkeasti toimeen voi muuttaa maailmaa, olipa kyse ilmastonmuutoksesta, koulutuksesta tai yrittäjyydestä. Vastavoimat tulevat aina vastaan, mutta hyvät ideat puskevat aina lopulta läpi.  

Uskon koulutuksen voimaan ja elinikäiseen oppimiseen. Ainoastaan pysymällä koulutuksen kärkimaana meillä on mahdollista pärjätä globaalissa kilpailussa.

Haluan, että toisen asteen koulutus on nuorille maksutonta. Perusopetuksen oppivelvollisuusiän tulisi nousta 19 ikävuoteen, sillä jokaisen nuoren tulisi saada itselleen sopivaa toisen asteen koulutusta myös peruskoulun jälkeen.

HELENE AURAMO PÄHKINÄNKUORESSA

Helene on 36-vuotias kahden lapsen äiti, yrittäjä ja toimitusjohtaja.

 • Perustanut: Slush, Zipiopop (ensimmäinen sosiaalisen median toimisto Suomessa), Indiedays (ensimmäinen blogiportaali Suomessa), Liike Nyt (uusi poliittinen Liike)

 • Työkokemus: Toimitusjohtaja (Zipipop, Okimo Clinic), VP ja johtoryhmän jäsen (Marketing Clinic)

 • Koulutus: Kauppatieteiden maisteri (Helsingin kauppakorkeakoulu), Taiteiden ylioppilas (Taideteollinen korkeakoulu, medialab, maisteriopiskelija), “Making corporate boards more effective (Harvard Business School), health coach (Institute for integrative nutrition).

MITKÄ ASIAT OVAT MINULLE TÄRKEITÄ:

 • Yrittäjyyden tukeminen

 • Ilmastonmuutoksen torjuminen

 • Koulutus ja elinikäinen oppiminen

 • Tulevaisuuden työelämän kehittäminen

 • Vanhustenhuollon parantaminen

 • Asumisterveys ja sisäilmasairaiden auttaminen

 • Tasa-arvon edistäminen

 • Päätöksenteon kehittäminen lähemmäksi ihmisiä Liike Nytin avulla

Suomi saisi minusta rohkean, oma-aloitteisen ja luovan kansanedustajan

Olen aina ollut askeleen edellä. Kollegani ovat kuvanneet minua reiluksi ja inspiroivaksi työkaveriksi, jolla on inhimilliset arvot ja joka ymmärtää elämää monelta eri kantilta. Minua on aina ohjannut halu palvella ja viedä asioita eteenpäin, ei oma ego.

Olen korkeasti koulutettu

Olen opiskellut Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Taideteollisessa korkeakoulussa. Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi. Olen myös päässyt Harvardiin tekemään hallitusammattilaisten kurssin. Koen poikkitieteellisyyden rikkautena politiikassa.

Olen toiminut yrittäjänä, toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä

Olen ollut niin kaupan kassa, yrittäjä kuin toimitusjohtajakin ja johtoryhmän jäsen. Olen ollut perustamassa monia uusia juttuja Suomeen, joihin ei aluksi olla uskottu: ensimmäistä sosiaalisen median toimistoa, Indiedays-blogiportaalia, Slushia sekä viimeisimpänä poliittista liikettä nimeltä Liike Nyt.

Digitaalisuus on muuttanut maailmaa nopeammaksi ja meidän politiikan on pysyttävä mukana vauhdissa

Ymmärrän digitalisaation mahdollisuudet ja pystyn miettimään luovasti ratkaisuja laatikon ulkopuolelta. Tuon politiikkaan startup-asennetta ja -kokemusta: sidosryhmien kuuntelua ja osallistamista, nopeaa päätöksentekokykyä, kokeilukulttuuria sekä puoluerajat ylittävää yhteistyötä vanhat rakenteet unohtaen.

Haluan eduskuntaan, jotta voin varmistaa, että meillä on hyvä tulevaisuus Suomessa.

Antamalla äänen minulle, annat samalla äänen uudelle raikkaalle toimijalle, jolla on hyvä sydän.

Mikä on visiosi Liike Nyt työssä ja perustele miten tämä liike sinun mielestäsi voi vaikuttaa ja muuttaa poliittista ilmapiiriä ja päätöksentekoa Suomessa?

Liike Nyt lupaa tuoda suomalaiseen politiikkaan uutta. Mutta mistä siinä on kyse?

Moni on ihmetellyt sitä, että miksi minä olen halunnut ottaa hypyn yritysmaailmasta politiikan puolelle. Itselleni tämä oli looginen askel ottaa, mutta en olisi tätä hyppyä tehnyt, jollei olisi olemassa Liike Nytiä. Se tuo suomalaiseen politiikkaan mielestäni paljon uutta. Siksi lähdin mukana perustamaan sitä.

Perustuslakiamme (14 §) lainaten: Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Me haluamme saada ihmiset mukaan osallistumaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Tähän on jo teknologiat olemassa. Niitä ei ole kuitenkaan vielä käytetty tarpeeksi ja näen, että Liikkeen tapa tulee olemaan tulevaisuudessa tapa tehdä päätöksiä: ihminen edellä ja yhdessä.

Me olemme nyt edelläkävijöitä Suomen politiikan kentällä ja jonkun on tämä tie raivattava. Olemme vasta alussa ja tekemistä on paljon. Uskon, että meidän mallimme on tulevaisuutta ja muut tulevat perässä. Toivon, että puolueet ottaisivat meitä paljon malleja itselleen.

Kuvasimme Nora Stenvallin kanssa lyhyen videon Liike Nytistä. Videolla vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin: Mikä on Liike Nyt? Kuka päättää Liike Nytissä? Mitkä ovat Liike Nytin perusperiaatteet? Mikä on tiekartta? Ja miksi me olemme Noran kanssa tässä mukana?

Liike Nyt lupaa tuoda suomalaiseen politiikkaan uutta. Mutta mistä siinä on kyse?

Kuvasimme Nora Stenvallin kanssa lyhyen videon Liike Nytistä. Videolla vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin: Mikä on Liike Nyt? Kuka päättää Liike Nytissä? Mitkä ovat Liike Nytin perusperiaatteet? Mikä on tiekartta? Ja miksi me olemme Noran kanssa tässä mukana?

Nora Stenvall vastaa miksi Helene Auramo olisi erinomainen ehdokas.