SUOMEEN KAIVATAAN MUUTOSTA

Mutta miten muutos voidaan saavuttaa jos mennään kuten on aina menty?

YRITTÄJYYS

Yrittäminen on lähellä sydäntäni, sillä olen ollut yrittäjä jo yli 10 vuotta. Olin mukana perustamassa Slushia, sillä halusin muuttaa asennetta yrittäjyyttä kohtaan Suomessa. Olen ollut mukana perustamassa Suomen ensimmäistä sosiaalisen median toimistoa Zipipopia sekä yhtä maamme suosituimmista blogialustoista nimeltään Indiedays. Viimeisimpänä työskentelin Marketing Clinicilllä, jossa kuuluin johtoryhmään ja johdin yrityksen viestintä- ja luovaa yksikköä MC Engagea. Alla kaksi keskeistä teemaa, missä haluat auttaa yrittäjiä:

Yrittäjän sosiaaliturva

Sosiaaliturvan tulee tarjota ihmiselle turvaverkko silloin kun hän kohtaa työttömyyden, sairauden tai muun tilanteen, jossa ei kykene elättämään itseään ja läheisiään. Turvaverkon pitää olla hyvin ennakoitavissa, jotta ihmiset voivat yrittää ja tehdä työtä ilman epävarmuutta siitä, mitä vaikutuksia tällä on heidän sosiaaliturvalleen.

Uudistetaan sosiaaliturvaa siten, että se on yhteensopiva uudenlaisten työn muotojen kanssa.

Yrittäjän uuden alun helpottaminen

Lainsäädännössä ja käytännöissämme on monia esteitä uuden yritystoiminnan perustamiseksi, jos rehellisesti toiminut yrittäjä menee henkilökohtaiseen konkurssiin. Lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, ettei yrittäjä olisi lopun elämäänsä velkavankeudessa. Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään yrittäjää. 

Ratkaistaan vastuuministeriöissä, miten yrittäjän uuden alun esteet voitaisiin poistaa. Esteitä on löydettävissä esimerkiksi verotuksen, maksukyvyttömyysmenettelyjen, sosiaaliturvan ja luottotietolain osalta.

TULEVAISUUDEN TYÖ & YRITYKSET

Suomen tulee mahdollistaa työnteko nyt ja tulevaisuudessa, kun kilpailu globaalilla tasolla kovenee. Miten otamme huomioon sen, että työt muuttuvat mm. digitaalisuuden ja tekoälyn myötä? Miten mahdollistamme sen, että meillä on riittävästi osaamista tulevaisuudessa?

Minusta meidän tulee panostaa koulutukseen ja innovaatioihin. Startupit ja innovatiiviset yritykset ovat tässä keskeisessä roolissa. Eräs yritysjohtaja sanoi minulle muutama vuosi sitten, että uskoo että kaikki ovat enemmän tai vähemmän yrittäjiä tai freelancereita tulevaisuudessa. En usko itse tähän, mutta jos niin kävisi nykysysteemillä se olisi katastrofi. Yrittäjän elämä on epävarmaa ja täynnä riskejä. Se ei sovi kaikille.

Kilpailemme koko ajan myös kansainvälisesti talentin pitämisessä Suomessa. On siis kyse paitsi siitä, että saamme ulkomaisia osaajia Suomeen, myös sen, että saamme pidettyä Suomessa täällä koulutetut ammattilaiset.

Yritystukijärjestelmän uudistaminen

Kohdennetaan yritystuet pk-yritysten kasvun, uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseen, ja tuetaan eri aloilla tapahtuvaa muutosta kohti ympäristö- ja ilmastoystävällistä toimintaa. Suomessa valtio maksaa yritystukia laskentatavasta riippuen n. 4 miljardia tai jopa 8-9 miljardia euroa vuodessa. Ekonomistit ovat lähestulkoon yksimielisiä siitä, että yritystuista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesselvityksessä yritystuista todetaan, että vain noin kymmenen prosenttia tuista on taloutta uudistavia. Lisäksi, Suomessa arvioidaan olevan ympäristölle haitallisia tukia lähes kolmen miljardin edestä.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen

Työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta on luovuttava. Valtiovarainministeriön arvion mukaan verovähennysoikeuden poistaminen lisäisi valtion verotuloja vuonna 2019 noin 205 miljoonalla eurolla. Jäsenmaksujen verovähennysoikeus on työmarkkinajärjestöjen erityisoikeus, jota muilla yhdistyksillä ei ole. Varakkaiden liittojen tulee myös maksaa veroja.

Yritysverotuksen yhtenäistäminen Euroopan unionin maiden välillä

Euroopan unionin jäsenmaille on säädettävä vähimmäissuuruinen yhteisöveroaste. Tämänhetkinen EU -maiden välillä tapahtuva verokilpailu on kestämätöntä. Yritykset pystyvät aggressiivisella verosuunnittelulla välttämään verojen maksun siinä maassa, jossa lisäarvo on tehty ja verotus tulisi tällöin toteuttaa. Vähimmäisyhteisöveroasteen säätäminen yritysverotuksen yhtenäistämiseksi tekisi kilpailusta reilumpaa ja vähentäisi mahdollisuuksia aggressiiviseen verosuunnitteluun EU:n sisällä.

ASUMISTERVEYS

Olen viimeisen vuoden aikana joutunut henkilökohtaisesti kokemaan mitä tarkoittaa joutua alttiiksi asumisterveyden haasteille. Olemme yhteiskuntana isomman ongelman edessä kuin olemme suostuneet tunnustamaan. Sadat tarinat sekä kotien että työpaikkojen ongelmista ovat avanneet omat silmäni. On häkellyttävää, kuinka moni viaton lapsi ja nuori joutuu kärsimään terveysogelmista voimatta vaikuttaa asiaan mitenkään. On lähes yhtä häkellyttävää kuinka moni vähättelee ongelmaa ja kuinka ihmiset eivät saa riittävästi tukea ja empatiaa ongelmien kohdatessa.

TASA-ARVO

Kannatan tasa-arvoa. Perhevapaat tulisi mennä tasaisesti ja myös niin, että perheet joissa on kaksi isää ja/tai äitiä saavat samat oikeudet kuin muut perheet.

ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMINEN

Ilmastonmuutoksen eteen ei ole tehty riittävästi ja otan aiheen erittäin vakavasti. Meidän on Suomessa toimittava johtotähtenä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja samalla kehitettävä uusia teknologioita ja menetelmiä sen torjumisessa. Uskon, että voimme siten saada aikaan myös uutta liiketoimintaa, mitä voimme tarvittaessa myydä myös muualle.

KOULUTUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN

Meidän tulee panostaa koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Maailma muuttuu kovaa tahtia ja meillä ei ole varaa siihen, ettemme ota huomioon tätä. Ainostaan pysymällä koulutuksessa kärkimaana, meillä on mahdollista pärjätä kovenevassa kilpailussa.

Maksuton toisen asteen koulutus

Maksuton opiskelu toiselle asteelle. Perusopetuksen oppivelvollisuusikä nostetaan 19 ikävuoteen. Jokainen nuori tulisi kouluttaa peruskoulun jälkeen. Tavoitteena on, että jokainen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Haluan näyttää mallia siihen, minkälaista voi olla uudenlainen politiikka: Sellaista, missä opitaan tekemään asioita yhdessä ihmisten kanssa. Se tarkoittaa sitä, että kykenemme määrittelemään ongelmia ja päättämään asioita yhdessä.


Kuusi Liike Nytin periaatetta, mitkä allekirjoitan:

  1. Jokaisesta on pidettävä huolta

  2. Markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan sen säännöt ovat reilut

  3. Ilmastonmuutos on totta ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla

  4. Yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa

  5. Yksilön arvostaminen

  6. Eurooppa-myönteisyys

    Liike Nytistä lisää täällä.

Olen yksi Slushin perustajista. Haluan kuitenkin auttaa myös muita yrittäjiä kuin vain startupeja.

Olen yksi Slushin perustajista. Haluan kuitenkin auttaa myös muita yrittäjiä kuin vain startupeja.