helenenora.png

Liike Nyt tarjoaa vihdoin Suomessa asuville suomalaisille ja ulkosuomalaisille tavan vaikuttaa

Maailmalla asuu suuren suomalaisen kaupungin verran eli noin 250 000 äänioikeutettua Suomen kansalaista. Ulkosuomalaiset kokevat olevansa kaukana yhteiskuntamme päätöksenteosta ja vaikuttaminen tuntuu haastavalta. Uskon, että ulkosuomalaisten osaamista ja kansainvälistä kokemusta kannattaa hyödyntää päätöksenteon tukena.  

Liike Nyt tarjoaa myös ulkosuomalaisille uudenlaisen tavan osallistua poliittiseen vaikuttamiseen ja saada äänensä kuuluviin läpi koko vaalikauden.

Helene Auramo (ehdolla Helsinki) ja Nora Stenvall (ehdolla Uusimaa) keskustelevat siitä miteni Liike Nyt tarjoaa ulkosuomalaisille jotain uutta.

Liike Nyt lupaa tuoda suomalaiseen politiikkaan uutta. Mutta mistä siinä on kyse?

Perustuslakiamme (14 §) lainaten: Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Me haluamme saada ihmiset mukaan osallistumaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Tähän on jo teknologiat olemassa. Niitä ei ole kuitenkaan vielä käytetty tarpeeksi ja näen, että Liikkeen tapa tulee olemaan tulevaisuudessa tapa tehdä päätöksiä: ihminen edellä ja yhdessä.

Me olemme nyt edelläkävijöitä Suomen politiikan kentällä ja jonkun on tämä tie raivattava. Olemme vasta alussa ja tekemistä on paljon. Uskon, että meidän mallimme on tulevaisuutta ja muut tulevat perässä. Toivon, että puolueet ottaisivat meitä paljon malleja itselleen.

Kuvasimme Nora Stenvallin kanssa lyhyen videon Liike Nytistä. Videolla vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin: Mikä on Liike Nyt? Kuka päättää Liike Nytissä? Mitkä ovat Liike Nytin perusperiaatteet? Mikä on tiekartta? Ja miksi me olemme Noran kanssa tässä mukana?

Ehdokkaat eduskuntavaaleissa 2019

Helene Auramo, Helsingin vaalipiiri

Nora Stenvall, Uudenmaan vaalipiiri