Helenebanneri yrittäjille5.png

Rakennetaan yhdessä yrittäjien Suomi

Liike Nyt ajaa yrittäjien parempaa asemaa Suomessa. Yrittäjyys on henkilökohtaisesti lähellä sydäntäni, sillä olen ollut yrittäjä jo yli 10 vuotta ja tunnen yrittäjän arjen niin hyvässä kuin pahassa. Haluan uudistaa sosiaaliturvaa siten, että se tukee myös yrittäjiä ja on yhteensopiva uudenlaisten työn muotojen kanssa. Samalla haluan helpottaa yritysten alkutaivalta poistamalla byrokratiaa, auttamalla yrittäjyyden tukemista ja yrittäjyyden opettamista jo koulusta saakka.

HELENE PÄHKINÄNKUORESSA
Olen 36-vuotias kahden lapsen äiti, yrittäjä ja toimitusjohtaja.

  • Perustanut: Slush, Zipiopop (ensimmäinen sosiaalisen median toimisto Suomessa), Indiedays (ensimmäinen blogiportaali Suomessa), Liike Nyt (uusi poliittinen Liike)

  • Työkokemus: Toimitusjohtaja (Zipipop, Okimo Clinic), VP ja johtoryhmän jäsen (Marketing Clinic)

  • Koulutus: Kauppatieteiden maisteri (Helsingin kauppakorkeakoulu), Taiteiden ylioppilas (Taideteollinen korkeakoulu, medialab, maisteriopiskelija), “Making corporate boards more effective (Harvard Business School), health coach (Institute for integrative nutrition)


Miksi Helene Auramo?

Suomi saisi minusta rohkean, oma-aloitteisen ja luovan kansanedustajan

Kuvassa Slushin perustajat ensimmäisessä Slushissa. Vasemmalta oikealle: Kai Lemmetty, Peter Vesterbacka, Ville Vesterinen ja Helene Auramo.

Kuvassa Slushin perustajat ensimmäisessä Slushissa. Vasemmalta oikealle: Kai Lemmetty, Peter Vesterbacka, Ville Vesterinen ja Helene Auramo.

Minua kutsutaan usein (mm. työkavereideni toimesta) visionääriksi, jolla on hyvä sydän ja inhimilliset arvot ja joka ymmärtää elämää monelta eri kantilta. Minua on aina ohjannut halu palvella ja viedä asioita eteenpäin, ei oma ego.

Olen korkeasti koulutettu ja poikkitieteellinen

Olen opiskellut Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Taideteollisessa korkeakoulussa. Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi. Olen myös päässyt Harvardiin tekemään hallitusammattilaisten kurssin. Koen poikkitieteellisyyden rikkautena politiikassa.

Olen toiminut yrittäjänä, toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä

Olen ollut niin kaupan kassa, yrittäjä kuin toimitusjohtajakin ja johtoryhmän jäsen. Olen ollut perustamassa monia uusia juttuja Suomeen, joihin ei aluksi olla uskottu: ensimmäistä sosiaalisen median toimistoa, Indiedays-blogiportaalia, Slushia sekä viimeisimpänä poliittista liikettä nimeltä Liike Nyt.

Digitaalisuus on muuttanut maailmaa nopeammaksi ja meidän politiikan on pysyttävä mukana vauhdissa

Ymmärrän digitalisaation mahdollisuudet ja pystyn miettimään luovasti ratkaisuja laatikon ulkopuolelta. Tuon politiikkaan startup-asennetta ja -kokemusta: sidosryhmien kuuntelua ja osallistamista, nopeaa päätöksentekokykyä, kokeilukulttuuria sekä puoluerajat ylittävää yhteistyötä vanhat rakenteet unohtaen.

Haluan eduskuntaan, jotta voin varmistaa, että meillä on hyvä tulevaisuus Suomessa.

Antamalla äänen minulle, annat samalla äänen uudelle raikkaalle toimijalle, jolla on hyvä sydän.


Mikä on visiosi Liike Nyt työssä ja perustele miten tämä liike sinun mielestäsi voi vaikuttaa ja muuttaa poliittista ilmapiiriä ja päätöksentekoa Suomessa?

Perustuslakiamme (14 §) lainaten: Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Me haluamme saada ihmiset mukaan osallistumaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Tähän on jo teknologiat olemassa. Niitä ei ole kuitenkaan vielä käytetty tarpeeksi ja näen, että Liikkeen tapa tulee olemaan tulevaisuudessa tapa tehdä päätöksiä: ihminen edellä ja yhdessä.

Me olemme nyt edelläkävijöitä Suomen politiikan kentällä ja jonkun on tämä tie raivattava. Olemme vasta alussa ja tekemistä on paljon. Uskon, että meidän mallimme on tulevaisuutta ja muut tulevat perässä. Toivon, että puolueet ottaisivat meitä paljon malleja itselleen.

Haluamme tuoda keskusteluun epäkohtia siitä, mitä olemme havainneet ja omalla toiminnallamme ehkäistä niitä ja kannustaa myös muita muuttamaan omaa toimintaa. Tästä esimerkkinä mm. se, että kukaan ehdokkaistamme ei voi istua “samaan aikaan usealla pallilla”. Tästä on tänään julkaistu video täällä. Haluamme tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen ja vahvasti asiantuntijoiden kanssa. Haluaisin, että meidät nähdään reiluna, positiivisena ja hyväntahtoisena toimijana.

Jos minut valitaan, aion toimia aktiivisesti myös muilla areenoilla, jotta saisin ihmisiä osallistumaan politiikkaan. Näistä tärkeä ryhmä on mielestäni mm. nuoret ja monet muut, jotka ovat kokeneet politiikan ennen kovin vieraaksi. Haasteet ovat nyt niin isoja, että ne voidaan ratkaista vain tekemällä yhteistyöllä. Siihen tarvitaan yhteistyötä eri puolueiden ja liikkeiden välillä, että myös osallistamalla ihmisiä päätöksentekoon. Me osallistamme heitä nettiparlamentissamme ja meidän kautta ihmisillä on aito mahdollisuus vaikuttaa. Tästä on yksi esimerkki mm. yrittäjyyteen liittyvästä kyselystä täällä.

Tutustu minuun paremmin tästä.

Mikä on Liike Nyt?

Miksi Liike Nyt?


Suosittelijat:


Seuraa Instagramissa: